Ontwerp zonder titel.png

WAT IS AFHANGEN.NU?

Op de website afhangen.nu zijn coaches, trainers en therapeuten verzameld die zélf werkzaam zijn (geweest) in de hoog-risico beroepsgroepen. Onder het mom - it takes one to know one - zijn deze ervaringsdeskundigen in staat oud-collega's beter te helpen en de drempel naar hulp te verlagen. Het is voor de hulpvrager die in een hoog-risico beroep werkzaam is (geweest) op de website eenvoudig en veilig om de hulp te zoeken die bij die persoon past.

WAT ZIJN HOOG-RISICO BEROEPEN?

Defensie, politie, brandweer, handhaving, beveiliging, ambulancemedewerkers en andere beroepsgroepen waar de kans op blootstelling aan schokkende gebeurtenissen groot is. Binnen deze organisaties komt - door de vorm en frequentie van de gebeurtenissen - een hoge mate van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), uitval en onzekerheid onder de medewerkers voor. Vaak openbaren de klachten zich in het dagelijks leven buiten de directe werksfeer.

Klik hier voor meer informatie!

 

HUIDIG AANTAL COACHES: 96

HUIDIG AANTAL INITIATIEVEN: 18

Contact

Bedankt voor de inzending!

DEFENSIE

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een militaire achtergrond.

POLITIE

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond bij de politie.

BRANDWEER

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond bij de brandweer.

INITIATIEVEN

Klik hier voor initiatieven voor de (voormalig) professionals in de hoog-risico sector

ZORG

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond in de zorg.

VEILIGHEID EN

OPENBARE ORDE

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond in het domein van veiligheid en openbare orde

JUSTITIE

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond bij Justitie.

OVERIG

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond in diverse hoog-risico beroepen.

Dit is een unieke ervaring voor mensen die werkzaam zijn in een hoog-risico beroep die vastlopen in hun gedrag of mentale klachten hebben.

KrachtZat organiseert samen met twee trainers met ruime defensie-ervaring en Michiel van der Pols - doorbraakcoach en voormalig leidinggevende antiterreureenheid een unieke ervaring om in een vertrouwde en veilige omgeving te leren wie je werkelijk (zonder uniform) bent en welk authentiek gedrag daarbij past.

Operatie BreekKracht is een korte en zeer doeltreffende ervaring om je zelfkennis te vergroten en gelukkiger te worden in het bijzondere werk wat je nu doet.

Kijk voor meer informatie op https://krachtzat.nl/operatie-breekkracht/

'AFHANGEN'

Met 'afhangen' wordt bij defensie het afdoen van de rugzak bedoeld. Het is metaforisch voor de last die mensen in de hoogrisico beroepen vaak veel te lang met alle gevolgen van dien bij zich dragen. Het is tijd om die last af te hangen.

Roemenie 1998.jpg