backpack-1381727_960_720_edited.jpg

AFHANGEN.nu

De verzamelwebsite voor coaches, trainers en therapeuten met persoonlijke ervaring in

hoog-risico beroepen

WAT IS AFHANGEN.NU?

Op de website afhangen.nu zijn coaches, trainers en therapeuten verzameld die zélf werkzaam zijn (geweest) in de hoog-risico beroepsgroepen. Onder het mom - it takes one to know one - zijn deze ervaringsdeskundigen in staat oud-collega's beter te helpen en de drempel naar hulp te verlagen. Het is voor de hulpvrager die in een hoog-risico beroep werkzaam is (geweest) op de website eenvoudig en veilig om de hulp te zoeken die bij die persoon past.

WAT ZIJN HOOG-RISICO BEROEPEN?

Defensie, politie, brandweer, handhaving, beveiliging, ambulancemedewerkers en andere beroepsgroepen waar de kans op blootstelling aan schokkende gebeurtenissen groot is. Binnen deze organisaties komt - door de vorm en frequentie van de gebeurtenissen - een hoge mate van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), uitval en onzekerheid onder de medewerkers voor. Vaak openbaren de klachten zich in het dagelijks leven buiten de directe werksfeer.

 

HUIDIG AANTAL COACHES: 75

Afhangen.nu heeft géén winstoogmerk. Dit platform is opgezet uit zorg voor de medewerkers in de hoog-risico beroepsgroepen door de weg naar ervaringsdeskundige hulpverleners te vereenvoudigen. Met het hulpaanbod voor mensen in de hoog-risico beroepen verlagen we de drempel om hulp te vragen. Daarnaast hopen we met de blogs, vlogs en andere bijdragen mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen.

Contact

DEFENSIE

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een militaire achtergrond.

POLITIE

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond bij de politie.

BRANDWEER

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond bij de brandweer.

ZORG

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond in de zorg.

VEILIGHEID EN

OPENBARE ORDE

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond in het domein van veiligheid en openbare orde

JUSTITIE

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond bij Justitie.

OVERIG

Klik hier voor alle coaches, trainers, therapeuten en begeleiders met een achtergrond in diverse hoog-risico beroepen.

BLOGS en FORUM

Veel coaches, trainers en therapeuten van afhangen.nu schrijven blogs of delen inspiraties of interessante vraagstukken op het forum. Abonneer je voor de blogpagina van afhangen.nu of lees de blogs op Facebook, Instagram of Linkedin.

BLOG

FORUM

'AFHANGEN'

Met 'afhangen' wordt bij defensie het afdoen van de rugzak bedoeld. Het is metaforisch voor de last die mensen in de hoogrisico beroepen vaak veel te lang met alle gevolgen van dien bij zich dragen. Het is tijd om die last af te hangen.

OVERIGE INITIATIEVEN

Er zijn door (oud-) militairen, politiemensen en andere ervaringsdeskundigen uit hoog-risicoberoepen diverse initiatieven genomen om oud-collega's te helpen of te ondersteunen. Hier vind je een overzicht.

Afbeelding3.png
CONTACT
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram