• rico3435

Back to the future

COVID-19 heeft bij veel organisaties de plannen aardig in de war geschopt. Bedrijven die doelgericht zijn, hebben de doelen niet aangepast maar trachten met een nieuw plan deze toch te bereiken. Dit gaat gepaard met het nemen van soms zeer pijnlijke, maar noodzakelijke besluiten. Hoe ziet jouw bedrijf er in 2021 uit? Hoe ga je om met nieuwe werkwijzen en de verandering van de teams?

Februari 2020 is er opeens een dreiging van een pandemie. De belangrijkste vraag die wij onszelf stelde was of wij als mens in gevaar waren. We werden bedreigd door een virus waarvan we toen nog niet wisten hoe ernstig wij in de gezondheid geraakt zouden worden. Hoe ernstig deze crisis bleek te zijn, kwamen we snel achter. Om de maatschappij zoals wij die kennen in stand te houden, moesten draconische maatregelen er voor zorgen dat wij als Nederland zouden kunnen blijven beschikken over het hoge niveau van zorg die wij in deze westerse maatschappij als minimum aanhouden. Het risico op verlies van deze standaard ontstaat wanneer er sprake is van ondercapaciteit van de gezondheidszorg en achten we onacceptabel. Het was een bewuste keuze om de investering in de gezondheidszorg de afgelopen jaren flink af te bouwen. De overheid ziet geen andere oplossing dan de zware maatregelen in te zetten, waarvan de effecten nu zeer zichtbaar worden. In de ‘intelligente’ lockdown werden volledige sectoren plat gelegd. Bedrijven zagen hun omzet reduceren tot nul en binnen een maand moesten steunpakketten van de Overheid, een groot aantal bedrijven redden. Wat je ook van de maatregelen vindt, dit werd de realiteit. Ondernemers moesten terug naar de tekentafel en werden gedwongen onder zeer lastige omstandigheden hun creativiteit aan te spreken. Sommige waren hiertoe niet in staat en waren slachtoffer van de maatregelen, anderen stelden hun doelen bij en accepteerden de nieuwe realiteit en de verliezen. Een aanzienlijk kleiner deel behield de doelen en pasten het plan aan, met in acht name van alle gevolgen voor de processen en mensen binnen die organisaties.

Controleer de risicoperceptie Met name het niet kunnen overzien van een eindpunt van deze ellende geeft bij veel ondernemers, hun medewerkers en mensen in het algemeen onzekerheid en onrust. Er zijn veel parallellen te trekken met een natie die in oorlog verkeerd. Je ervaart angst, dreiging en onzekerheid maar toch zal je door moeten. De ‘hoe dan’ vraag zal door ieder individu anders beantwoord worden. Hier zullen verschillende risicopercepties doorslaggevend zijn. Waar de één kiest om alle risico’s uit te sluiten zal de ander aanzienlijk meer accepteren. Deze balans bepaalt de tendens binnen de maatschappij dus ook binnen ondernemingen. Dit is van toepassing voor alle soorten risico’s. De perceptie van de grootste groep zal leidend worden. Daar invloed op uitoefenen geeft macht. Het is dus ook deze perceptie waar de Overheid controle over tracht te krijgen. Het uitgangspunt is dan: controleer de perceptie, controleer de maatschappij en los zo deze crisis op. Dit is de eeuwenoude methodiek om controle en macht te behouden. Dit klinkt negatief maar wanneer je hier goede bedoelingen aan koppelt werkt dit uitstekend. Echter vraagt dit om een groot adaptief vermogen van mensen. De weerstand om aan te passen komt direct uit het brein van het individu. De natuur van de mens is dat het brein voortdurend naar bestaande patronen zoekt. Daarom willen we zo graag terugkeren naar de oude situatie. Wanneer we dat doen is er uiteindelijk onvoldoende focus op het creëren van het nieuwe patronen en daarmee sta je stil in ontwikkeling.


"Prestaties verbeteren pas duurzaam wanneer je de succesfactoren van performing teams gaat toepassen."

De mens achter de medewerker In eerste plaats zijn de medewerkers gewoon mensen. De mensheid is een ras dat maar één doel heeft op deze wereld en dat is: het menselijk ras in stand houden. Dus voortplanten. Alles daaromheen is in feite een bijzaak. Echter heeft de mens van die bijzaken, hoofdzaken gemaakt. Op die momenten dat wij als ras bedreigd worden, wordt de bijzaak steeds minder belangrijk. Waar gaat het nu eigenlijk om is de vraag die steeds meer mensen zichzelf stelden.

Workforce transformation Als ondernemer mag je nooit vergeten dat de mens heeft een primaire sociale behoefte heeft. We zoeken elkaar op, dat levert een goed gevoel op. De mens wil bij een groep horen en zoekt van nature samenwerking op. Zo kunnen organisaties ontstaan die samenwerking op de meest optimale wijze weten in te richten waardoor zij tot uitzonderlijke resultaten kunnen komen. Door een doel te stellen en de mens daarin te kennen en hen te verenigen met gelijke kernwaarden ontstaan de mooiste dingen.


Vanuit vertrouwen en betrokkenheid je workforce inrichten zorgt dat mensen tot uitzonderlijke resultaten komen.


Nu staan we voor een jaar waar mensen en teams onder druk komen te staan. We weten dat veel bedrijven nu met minder, of met een gelijkwaardige groepsomvang, meer moeten bereiken. De verliezen moeten worden goed gemaakt, achterstanden weer worden weggewerkt en de beoogde groeicurve moet weer bereikt worden. Wanneer je dit moet doen met 70%, of nog minder, van je bestaande team weet je dat je wat uitdagingen gaat ervaren. Je zal nieuwe processen moeten inrichten, denk hierbij bijvoorbeeld aan de hybride versie van thuis- en kantoorwerk. Ook zullen de beschikbare resources weer herverdeeld moeten worden. Alles zal echter in teken moeten staan om die groep mensen, jouw team, te laten excelleren. Om dat te bereiken zal de focus gelegd moeten worden op het ontwikkelen van de mens achter de medewerker. Dit in teamverband laten samensmelten zodat er synergie ontstaat tussen de leden van het team. Dit zal afgestemd moeten worden op de nieuwe processen en de beschikbare resources. De keiharde conclusie is dat wanneer we ons brein willen volgen we terug trachten te keren naar ons vast gesleten patroon, daar voelen we ons veilig. De nieuwe variabelen creëren onzekerheid maar ook extreme groeikansen. Wanneer je de workforce daarop voorbereid en inricht zijn het die bedrijven die nu het verschil gaan maken.

Stel jezelf eens de vraag: “ben ik aan het werk om terug te komen in het oude patroon of groei ik naar het nieuwe?”

Blijf je ook op de hoogte van human performance management? Volg Higperteam op Linkedin. Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik je graag naar onze website

8 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven