• Rodi1665

Monday Morning Check-In: Escape & Evasion... which type are you?


escapism /ɪˈskeɪpɪz(ə)m,ɛˈskeɪpɪz(ə)m/ Leren uitspreken


noun The tendency to seek distraction and relief from unpleasant realities, especially by seeking entertainment or engaging in fantasy. "virtual reality offers a form of escapism"


What skills do you use to escape & evade reality...? Are you inflicting pain on others or choose to damage yourself. Coping mechanisms are strategies to deal with stress. The way you deal with stress defines the consequences. Do you walk the balanced path and the sabotaging path.


When you're performing on a low frequency sabotage is imminent. Addiction will follow and either yourself or your loved ones will get hit. Are you the "numbing" type or the "stimulating" type? Are your numbing stress and anxiety with alcohol or drugs? Or are your constantly looking for the next stimulus by becoming a workaholic, adrenaline junkie or "living" in the gym.


The first step in stress management is being aware of your specific shadows and default settings in dealing with stress.


Ask yourself these questions:

  1. What negative emotion is underneath my feelings of stress? Is it anger, jealously, fear, sadness, shame or guilt?

  2. What pattern do I recognize? Are you constantly falling for the same negative behavioral pattern? What do they look like?

  3. What is causing this negative cycle? (Go back further than the last painful life event you experienced).

Implement new strategies in your life style to break through this pattern. Learn to respond (you will remain in control) instead of react (you give away your control). When shit hits the fan Pauze, Breathe, Think & Act. PBTA is a powerful tool my mentor Mark Divine thought me.


Start doing the work! 1% better each day.


You are NOT alone.


HooyahheynamastéWelke vaardigheden gebruik jij om de realiteit the ontsnappen of ontwijken? Breng je pijn toe aan anderen of maak je de keuze om jezelf te beschadigen? Coping mechanismen zijn strategieën om stress te beheersen. De wijze waarop je met stress omgaat, bepaalt de consequentie. Bewandel jij het pad van

of het pad van sabotage?


Wanneer je functioneert op een lage frequentie, zal sabotage dreigen. Verslaving volgt en jij of jouw dierbaren worden geraakt. Ben jij het "verdovende" type of het "stimulerende" type? Verdoof je jouw gevoelens van stress en onrust met alcohol of verdovende middelen? Of zoek je voortdurende naar de volgende externe stimulus door te veel te werken, een adrenaline junkie te zijn of non-stop in de sportschool te hangen.


Een eerste stap in het beheersen van stress is je gewaar worden van jouw specifieke schaduwkanten en standaard gedragspatronen tijdens stressvolle perioden.


Vraag jezelf het volgende af:

  1. Welke negatieve emotie bevindt zich onder mijn stress ervaring? Is het woede, jaloezie, angst, verdriet, schaamte of schuld?

  2. Welk patroon herken je? Val je constant voor dezelfde negatieve gedragspatronen? Hoe zien deze eruit?

  3. Wat veroorzaakt deze negatieve cyclus (ga verder terug dan de laatste pijnlijke ervaring die je opdeed)?.

Implementeer nieuwe strategieën in jouw leefstijl om deze patronen te doorbreken. Leer te relativeren (JIJ blijft in controle) in plaats van te reageren (je verlies de controle). Wanneer er stront aan de knikker is Adem, Pauzeer, Denk en Handel dan. APDH is een krachtig middel dat mijn mentor Mark Divine mij leerde.


Start met het werken aan jezelf! Elke dag 1% verbetering.


Je staat er NIET alleen voor.


HooyahHeyNamasté


Liever luisteren dan lezen?

https://drive.google.com/file/d/1ff8a3tY1DRCqphKoBnkHPx5Lsc4ubpV-/view?usp=sharing

Nederlandse audio begint op 3.30 min30 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
CONTACT
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram