Trauma oplossen door samenwerken


De afgelopen week is er vanuit het werkveld van therapeuten veel gereageerd op het labelen van mensen in de GGZ. Bij een bepaald aantal specifieke symptomen, zoals deze in de DSM beschreven staan, word je als cliënt voorzien van een label. Labels als PTSS, ADHD, eetstoornis, slaapstoornis etc.


Nu begeleid ik als IZR-practitioner veel mensen met traumagerelateerde klachten. Wat opmerkelijk is om te zien dat veel van die symptomen, zoals ze in de DSM staan beschreven, gezien kunnen worden als overlevingsdelen als gevolg van psychotrauma.


Ik deel dus de kritiek dat er teveel een diagnostisch label geplakt wordt en te weinig gekeken wordt naar het ontstaan van de symptomen. Het risico bestaat immers dat er bijvoorbeeld cognitieve therapieën worden ingezet op grond van het geplakte label, terwijl inmiddels steeds duidelijker wordt dat als de symptomen te maken hebben met trauma, cognitieve therapie op zijn minst stevig ter discussie staat (van der Kolk).


IZR is een methode die ontwikkeld is door Interakt (centrum voor meergenerationele psychotraumatologie). De methode is gebaseerd op de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT (Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -Therapie) en op beproefde trauma- en hechtingstheorieën.


IZR maakt gebruik van opstellingen. Dit principe bestaat eruit dat mensen als representanten (resonantiepersonen) opgesteld worden om zo niet alleen relatiestructuren in de buitenwereld zichtbaar te maken, maar ook de innerlijke psychische toestand van iemand. Mensen die zich kunnen uiten en bewegen, dienen in deze werkwijze als spiegel en seismograaf voor de psychisch-lichamelijke toestand van andere mensen. Ze beschikken daarbij soms in het geheel geen informatie over die andere mensen. Adembenemend ongelooflijk. Veel mensen vragen zich af hoe dit toch kan. Aan de andere kant, zoals Frans Ruppert het zelf verwoordt; Wat zou er beter geschikt zijn dan een ander mens om de complexiteit en de specifiek psychisch-lichamelijke toestand zo aan te voelen dat deze voor de betreffende persoon meteen betekenisvol is? Welke diagnostisch methode, welk technisch apparaat, welke hersenscan of welke vragenlijst dan ook zou dit beter kunnen dan een ander menselijk wezen, dat over vergelijkbare complexe structuren beschikt?


In IZR werken we in de figuurlijke en letterlijke zin met het ‘verlangen’ van de cliënt.Terwijl we samen in het oog houden wat je ten diepste verlangt, onderzoek je met de IZR (Interactieve Zelf-Resonantie, voorheen ook wel ‘opstellingen van het verlangen’ genoemd) wat je belemmert te leven zoals je ten diepste wenst.


Met behulp van IZR kijk je als het ware in een spiegel. Die spiegel toont jou wie je in wezen bent, waar je warm voor loopt, wat je tegenhoudt of waar je liever van wegkijkt. Met deze methode verken je jouw innerlijke wereld. Zo ontdek je patronen die je misschien al vroeg in je leven hebt gevormd, omdat ze ‘daar en toen’ passend waren voor de omstandigheden waarin je verkeerde, maar die je in het ‘hier en nu’ kunnen belemmeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je traumatische ervaringen hebt opgedaan die nog niet zijn verwerkt. Tijdens een IZR-proces ontmoet je delen, gevoelens en drijfveren van jezelf, waardoor je jezelf beter begrijpt, gevoelens kan toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen. Het doel is dat je de zeggenschap terug wint over jezelf en je eigen leven. Mildheid en compassie met jezelf en anderen zijn daarbij sleutelwoorden.


Mijn ervaring is dat de methode helpt om trauma op te lossen. Ik bedoel dan ook echt “op te lossen”. Dit is wezenlijk anders dan het aanleren van een manier om met de gevolgen te leren omgaan.


Een groot risico zou zijn deze methode “heilig” te verklaren. Gelet op de resultaten ontstaat wel de neiging moet ik eerlijk bekennen. Ik werk echter al een hele tijd samen met een bedrijf dat kiest voor een meer holistische aanpak. Volledig afhankelijk van de wens van de cliënt wordt er een veelheid aan methodes en technieken aangeboden. Haptonomie, Acupunctuur, Paardencoaching, Voetzoolreflexmassage, Psychotherapie, Hypnose, EMDR, Reiki, Klankschaaltherapie om maar enkele te noemen.


Welke ingang je ook kiest. Kies de ingang naar de oplossing en maak gebruik van de kracht van het netwerk.

15 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven